Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněSpolupráce s průmyslem

Při řešení projektů spolupracujeme například s těmito partnery: