Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v Brně

Rekreační středisko FSI ve Vříšti

Připomínky a náměty týkající se pobytu na RS ve Vříšti zasílejte na adresu tajemnik@fme.vutbr.cz.