Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněFakultaVědecká rada

Vědecká rada

 
  prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.   předseda VR

Externí členové

    prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.    Přírodovědecká fakulta MU Brno
    prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.    Ústav chemických procesů AV ČR Praha
    prof. Ing. Radim Farana, CSc.    Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
    RNDr. Antonín Fejfar, CSc.    Fyzikální ústav AV ČR Praha
    Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka    ČEZ, a.s.
    prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr. h. c.    Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
    doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.    Strojnícka fakulta STU v Bratislavě
    prof. Ing. Jan Macek, DrSc.    Fakulta strojní ČVUT v Praze
    prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.    Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava
    Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.    předseda představenstva a generální ředitel Slováckých strojíren, a.s.
    prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.    Univerzita obrany Brno
    prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dr. h. c. mult.    Strojnícka fakulta TU v Košicích
    prof. Ing. Michal Varchola, CSc.    Strojnícka fakulta STU v Bratislavě
    prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., dr. h. c.    Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
    prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.    Ústavu přístrojové techniky AV ČR Brno
    prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.    Fakulta strojní ČVUT v Praze

Interní členové

    doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc.    Ústav procesního a ekologického inženýrství
    prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.    Ústav informatiky a automatizace
    prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.    Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky
    prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.    Ústav materiálových věd a inženýrství
    prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.    Ústav matematiky
    prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.    Ústav materiálových věd a inženýrství
    prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    Ústav konstruování
    doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.    Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
    prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.    Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky
    prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.    Ústav fyzikálního inženýrství
    prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.    Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky
    prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.    Ústav strojírenské technologie
    prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.    Letecký ústav
    prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.    Ústav automobilního a dopravního inženýrství
    prof. Ing. František Pochylý, CSc.    Energetický ústav
    prof. Ing. Radko Samek, CSc.    Ústav strojírenské technologie
    doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.    Energetický ústav
    prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.    Ústav procesního a ekologického inženýrství
    prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.    Ústav fyzikálního inženýrství
    prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.    Ústav materiálových věd a inženýrství
    prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.    Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky
    prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.    Ústav strojírenské technologie

Termíny zasedání VR v roce 2013

  27. březen 2013 (středa)
  16. říjen 2013 (středa)
  27. listopad 2013 (středa)