Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněUchazečům o studiumStudijní obory

Celkový přehled studijních oborů BS a NMS

Tabulka uvádí přehled návazností bakalářských a magisterských studijních programů. V akademickém roce 2018/2019 lze zahájit studium ve vyjmenovaných oborech v prezenční (denní) formě.

Fakulta nabízí též možnost studia ve vybraných oborech ve formě kombinované a připravuje možnosti studia nových oborů.

Podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech studia lze nalézt pomocí odkazů pod názvy oborů.

Studium
BAKALÁŘSKÉNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
dosažitelný titul: Bc.dosažitelný titul: Ing.
doba studia: 3 rokydoba studia: 2 roky
obory pro přípravu na magisterské studium:
Základy strojního inženýrství (O) Aplikovaná informatika a řízení
Automobilní a dopravní inženýrství
Energetické inženýrství
Fluidní inženýrství
Inženýrská mechanika a biomechanika
Konstrukční inženýrství
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Letecký provoz
Materiálové inženýrství
Mechatronika
Procesní inženýrství
Přesná mechanika a optika
Výrobní stroje, systémy a roboty
Slévárenská technologie
Industrial Engineeringa)
Výrobní systémya)
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie a průmyslový management
Stavba letadel
Technika prostředí
Materiálové inženýrství (A) Materiálové inženýrství
Průmyslový design ve strojírenství (A) Průmyslový design ve strojírenství
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (A) Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Matematické inženýrství (A) Matematické inženýrství
Mechatronika (A) Mechatronika
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost  Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
obory pro přípravu na povolání (profesní obory):
Aplikovaná informatika a řízení (P) Aplikovaná informatika a řízení*
Energetika, procesy a životní prostředí (P) Energetické inženýrství*
Fluidní inženýrství*
Procesní inženýrství*
Technika prostředí*
Profesionální pilot (P) Letecký provoz*
Stavba strojů a zařízení (P) Automobilní a dopravní inženýrství*
Výrobní stroje, systémy a roboty*
Strojírenská technologie (P) Slévárenská technologie*
Strojírenská technologie*
Strojírenská technologie a průmyslový management*
*Varianta studijního plánu pro absolventy příslušného profesního bakalářského oboru.
a)Obor magisterského studijního programu s dvojím diplomem.
Další kombinace bakalářského a navazujícího magisterského studia lze volit po splnění podmínek, daných směrnicí pro přijímací řízení.