Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněStudium

Informace o studiu


 • informace pro uchazeče o studium
  Tato část obsahuje stručné charakteristiky studijních programů, do nichž mohou nastoupit studenti, kteří hodlají studium teprve zahájit. Lze se v ní seznámit se seznamy oborů a získat kontakty na pracovníky, kteří mohou poskytnout podrobnější informace. Obsahuje také předpisy a informace, vztahující se k přijímacímu řízení a přípravě na něj.

 • aktuální studijní programy
  Tato část obsahuje přehled úplné dokumentace studijních programů, otevřených v aktuálním roce, a oborů, na něž se tyto porgramy dělí. Pomocí odkazů na jednotlivých stránkách jsou dostupné charakteristiky oborů, platné studijní plány či karty všech předmětů.

 • informace pro studenty BS a MS i učitele
  Tato část obsahuje platné studijní předpisy, aktuální informace o průběhu studia v bakalářských a magisterských programech a též pokyny vedení fakulty k činnostem, které je nutno provádět k zajištění úspěšného průběhu studia.

 • informace pro studenty DS i učitele
  Tato část obsahuje platné studijní předpisy, aktuální informace o průběhu studia v doktorských programech a též pokyny vedení fakulty k činnostem, které je nutno provádět k zajištění úspěšného průběhu studia.

 • celoživotní vzdělávání
  V této části se soustřeďují informace o studiu, které není uzavřeno získáním akademického titulu. Je proto vhodné například pro uchazeče z praxe, pro uchazeče o zájmové studium a podobně.

 • studium v zahraničí
  Tato část obsahuje informace, potřebné k umožnění absolvovat část studia v zahraničí a průběžně doplňované a aktualizované přehledy nabídek studijních stáží nebo odborných praxí, které mohou využít studenti Fakulty strojního inženýrství.