Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněStudiumHandicap ve studiu

Handicap ve studiu
(studenti se specifickými vzdělávacími potřebami)

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně rozvíjí zpřístupňování studia studentům se specifickými nároky ve studiu.

Uchazečům o studium jsou po dobu konání přijímacího řízení a studentům po dobu studia na FSI, k dispozici podpůrné služby. Zprostředkujícím a kontaktním místem podpůrných služeb ve studiu na FSI je poradenské centrum Přes bloky (InTeg, ICV VUT).

Studentům s poruchami učení zajistíme:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu
 • software usnadňující práci s textem
 • individuální (skupinovou) výuku AJ
 • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení

Studentům se pohybovým postižením zajistíme:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu
 • obsahový zápis učiva
 • studijní a osobní asistenci
 • prostorovou orientaci na půdě univerzity
 • individuální výuku
 • a další individuální služby

Studentům se sluchovým postižením zajistíme:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu
 • tlumočnické služby
 • obsahový a simultánní zápis (přepis)
 • zpřístupnění studijní literatury
 • studijní asistenci
 • individuální výuku
 • informace o vybavenosti VUT indukčními smyčkami
 • a další individuální služby

Studentům se zrakovým postižením zajistíme:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu
 • technologické pomůcky zpřístupňující výuku a studijní literaturu
 • asistenční služby
 • adaptaci studijní literatury
 • a další individuální služby

Studentům s duševním onemocněním zajistíme:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu
 • software usnadňující práci s textem
 • individuální výuku
 • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení

K čerpání služeb je zapotřebí předložit uznatelný doklad o znevýhodnění – viz uznatelné dokumenty. Podrobné informace o službách a podmínkách čerpání jsou dostupné na stránkách poradenského centra Přes bloky, VUT.

Studenti, kteří mají zájem o podporu ve studiu, postupují dle informací uvedených na stránce centra Přes bloky a stránkách pro uchazeče o studium.

Na koho se obrátit:

Poradenské služby jsou hrazeny z evropského projektu OP VK InTeg – Integrační centrum
podpory a poradenství na VUT v Brně (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0018)