Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněFakultaAkademický senát

Akademický senát

 
Zápisy ze zasedání
Poslat mail všem senátorům
 
Předseda:    doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
 
Studentská komora
Předseda:   Ing. Tereza Konečná
    Bc. Roman Baxant
    Bc. Matouš Cabalka
    Bc. Michaela Daňková
    Ing. Petr Dvořák
    Ing. Radovan Galas
    Bc. Vít Kalenský
    Bc. Jitka Khůlová
    Ing. Michal Kubík
    Ing. Jakub Kůdela
    Bc. Sára Navrátilová
    Ing. Helena Votavová
 
Komora akademických pracovníků
Předseda:   prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
    doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
    doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
    Ing. Hana Druckmüllerová, Ph.D.
    prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
    RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
    doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
    Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
    prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
    doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
    doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
    doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
    doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
    doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
    doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
    doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
    RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
    Ing. Robert Popela, Ph.D.
    Ing. Pavel Ramík
    Ing. Jan Roupec, Ph.D.
    doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
    prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
    Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
    doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 
Stálé komise:   finanční komise
    legislativní komise
    studijní komise
    komise pro vědu a výzkum
    komise organizační a informační