Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněFakultaAkademický senát

Akademický senát

 
Zápisy ze zasedání
Poslat mail všem senátorům
 
Předseda:    prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
 
Studentská komora
Předseda:   Samuel Leško
    Michal Belza
    Bc. Michaela Daňková
    Ing. Juraj Hliník
    Ing. Jakub Hurník
    Ing. Lukáš Kokrda
    Ing. Tereza Konečná
    Bc. Petra Kosová
    Bc. Jaroslav List
    Bc. Sára Navrátilová
    Tomáš Prášek
    Ing. Tomáš Zapletal
 
Komora akademických pracovníků
Předseda:   doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
    doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
    doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
    doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
    RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
    Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
    Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
    doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
    Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
    doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
    doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
    doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
    doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
    doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
    doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
    RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
    Ing. Robert Popela, Ph.D.
    doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
    Ing. Pavel Ramík
    Ing. Jan Roupec, Ph.D.
    prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
    prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
    doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
    doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
 
Stálé komise:   finanční komise
    legislativní komise
    studijní komise
    komise pro vědu a výzkum
    komise organizační a informační