Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněSpolupráce s průmyslemExpertní výuka

Expertní výuka

Cílem expertní výuky je poskytnout studentům bakalářského i magisterského studia praktický pohled na studovanou problematiku, a podnítit tak zájem studentů o daný předmět a obor. V rámci výuky přivítáme zájem odborníků z praxe o přednášky, ukázky praktických aplikací ve výuce, experimentů, laboratorních cvičení, aj., které bychom mohli začlenit do výuky jednotlivých předmětů.

V případě zájmu kontaktujte prosím:

  • koordinátory spolupráce s průmyslem na jednotlivých ústavech,
  • garanty jednotlivých předmětů, jejichž přehled najdete na webových stránkách příslušného ústavu nebo na webových stránkách FSI pod studiem a stud. programy,
  • koordinátorku spolupráce s průmyslem na fakultě Hanu Petruškovou - petruskova@fme.vutbr.cz, tel: 54114 5517.

Rozvrhy jsou k dispozici zde (studium, informace, rozvrhy a seznamy).

Garanti jednotlivých předmětů jsou k dispozici na webu FSI pod studiem, příslušným studijním programem, oborem a označením ročníku - kliknutím na název předmětu se dostanete na tzv. kartu předmětu, kde jsou podrobné informace o jeho osnově a struktuře.

Studijní opory (podklady pro výuku) k příslušnému předmětu najdete na webových stránkách ústavu, jehož výuku ústav zajišťuje (přehled ústavů).