Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněSpolupráce s průmyslemPrůmyslový projekt

Průmyslový projekt

Spolupráce FSI s průmyslovými podniky v oblasti studia je realizována různými formami. Mezi nejdůležitější patří praxe studentů a možnost zpracovat projekt podle požadavků praxe.

Z tohoto důvodu vítáme nabídky firem, které umožní:

 • odbornou praxi studentů 4.ročníku ve firmě,
 • zadání tématu bakalářského a diplomového projektu,
 • zpracování tzv. průmyslového projektu,
 • konzultace a oponentury v rámci uvedených projektů.

Praxe a projekty jsou specifikovány:

V případě potřeby a zájmu kontaktujte:

 • Hanu Petruškovou
  email: petruskova@fme.vutbr.cz, tel. 541 142 217
  (administrativní a organizační záležitosti, mezioborová témata, poradenství studentům)
 • doc. RNDr. Ing. Tomáše Březinu, CSc. (proděkana pro vnější vztahy)
  email: brezina@fme.vutbr.cz, tel: 541 142 295
  (formy a podmínky spolupráce, setkání a prezentace firem, aj.)