Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněFakultaPoradní sbory

Poradní sbory

Rada pro informační systém

    prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.    děkan fakulty
    Ing. Vladimír Dumek, Ph.D.    tajemník fakulty
    prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.    proděkan
    Ing. Pavel Miček, Ph.D.    systémový integrátor
    Ing. Pavel Heriban, Ph.D.    správce fakultní sítě
    Ing. Jan Roupec, Ph.D.    správce internetových stránek FSI
    Ing. Čeněk Šandera, Ph.D.    zástupce Studentské komory AS FSI
    prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.    tajemník Rady studijních programů

Ediční rada FSI

    prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.    proděkan FSI
    doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.     
    Ing. Vladimír Dumek, Ph.D.    tajemník fakulty

Disciplinární komise FSI

Předseda:
    prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.    proděkan FSI
Další členové:
    prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.    proděkan FSI
    doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.    proděkan FSI
    Ing. Veronika Ebringerová    studentka NMSP Aplikované vědy v inženýrství,
obor Inženýrská mechanika a biomechanika
    Ing. David Kutálek    student DSP Stroje a zařízení,
obor Konstrukční a procesní inženýrství
    Ing. Radek Janda    student BSP Aplikované vědy v inženýrství,
obor Matematické inženýrství

Rada studijních programů FSI

Předsednictvo rady studijních programů

Předseda:
    prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.    děkan FSI
Koordinátor rady pro bakalářské studijní programy resp. základní studium:
    prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.    proděkan
Koordinátor rady pro navazující magisterské studijní programy resp. oborové studium:
    doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.    proděkan
Tajemník rady:
    prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.     

Členové rady:

    prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.    ředitel Ústavu matematiky FSI
    prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.    ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství FSI
    prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.    ředitel Ústavu mechaniky těles FSI
    prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.    ředitel Ústavu materiálového inženýrství FSI
    prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    ředitel Ústavu konstruování FSI
    doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.    ředitel Energetického ústavu FSI
    prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.    ředitel Ústavu strojírenské technologie FSI
    doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.    ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI
    prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.    ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI
    prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.    ředitel Ústavu dopravní techniky FSI
    prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.    ředitel Leteckého ústavu FSI
    Ing. Jan Roupec, Ph.D.    ředitel Ústavu automatizace a informatiky FSI