Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněDokumenty

Dokumenty

Dokumenty neveřejných sekcí (např. zápisy z kolegií děkana, porad ředitelů, porad tajemníků) jsou nyní přístupné v informačním systému HeRoDiS.

Seznam nejnovějších veřejně přístupných dokumentů (za posledních 14 dnů).


Právě teď nejsou v systému žádné nové dokumenty.