Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněAktualitySenát

Akademický senát

Počet zpráv: 1

Usnesení AS FSI k Výzvě (komplex ERASMUS)

* Dalibor Martišek

08.10.2010 07:42

přijaté dne 30. 9. 2010