Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněSpolupráce s průmyslemNabídky uplatnění

Nabídky uplatnění pro absolventy

Nabídky zasílejte na www@fme.vutbr.cz. nebo vedoucí studijního oddělení děkanátu.


Počet zpráv: 3

Technolog obrobny a svařovny - Siemens Electric Machines s.r.o.

29.09.2014 12:09

Nabídka uplatnění pro absolventy

Vývojový konstruktér - Siemens Electric Machines s.r.o.

29.09.2014 12:09

Nabídka uplatnění pro absolventy

Stáže ve firmách

20.05.2013 14:42

Projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV), příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí