Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněAktualityRůzné

Aktuality - různé

Počet zpráv: 17

Stipendia Fulbrightova programu 2015-2016

* Iva Ptáčková

20.05.2014 12:41

 

Nabídka témat diplomových prací společnosti Robert Bosch spol. s r. o.

* Kateřina Růžičková

23.01.2014 00:48

 

Kniha: Konstruování strojních součástí

* Pavel Heriban

17.09.2013 16:42

 

Rozhodnutí děkana č. 5/2013

* Ludmila Cvrkalová

12.07.2013 10:03

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Stipendium a spolupráce na výzkumu v Centru kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

* Miroslav Jícha

20.09.2012 11:11

 

Protokoly o volbách do AS FSI a AS VUT

* Dalibor Martišek

12.10.2011 01:39

Protokoly o volbách do AS FSI a AS VUT

NOVINKA: barevný tisk v areálové studovně za cenu černobílého

* Pavel Heriban

29.08.2011 11:31

při malém pokrytí barvou

Útvar transferu technologií využívá služeb zahraničních partnerů

* Eva Pekárková

08.08.2011 18:43

Příklad dobré praxe v transferu technologií

Výzva k podpoře usneseni AS FSI

* Tomáš Šikola

08.10.2010 15:24

na základě kterého jsou pověřeni zástupci FSI v AS VUT zjištěním informací v záležitosti bytového komplexu ERASMUS

Zápis z 11. kolegia děkana dne 8. 6. 2010

* Ludmila Cvrkalová

21.06.2010 12:40

 

Nabídka Jihomoravského inovačního centra

* Hana Petrušková

04.06.2010 13:03

Newsletter JIC pro zájemce o spolupráci s průmyslem

Zápis z porady tajemníků ústavů z 19. 3. 2010

* Vladimír Dumek

22.03.2010 14:29

 

Pokyny pro zápis do tělesné výchovy

* Pavel Heriban

15.09.2009 13:07

na zimní semestr 2009-2010

SPORTing 2009-2010

* Pavel Heriban

15.09.2009 13:06

Sport pro zeměstnance VUT v Brně

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016

* Pavel Heriban

25.04.2009 10:27

Průzkum názorů studentů vysokých škol

Změna v poskytování meziknihovních výpůjčních služeb (MVS)

* Martina Drabantová

19.02.2009 13:56

 

Mezinárodní zkoušky z angličtiny

* Pavel Heriban

09.12.2008 18:10

Ústav jazyků, FSI VUT v Brně